ಸ್ವಂತ ಮನೆ-ಜಮೀನು||ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ || ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ..!

ಸ್ವಂತ ಮನೆ-ಜಮೀನು||ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ || ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *