ತನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಎಸೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ! ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ?

ತನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಎಸೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ! ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *